Terminy i kryteria oceny
 

Termin nadsyłana zgłoszeń upłynął 14 września 2008 roku.

Kryterium wyboru prac wyróżnionych przez Komisję Konkursową jest ich zgodność z hasłem przewodnim Konkursu – innowacyjność ujęcia tematu, aktualność i ważność problematyki, oryginalność problemu badawczego, utylitarność wyników, wkład własny autora. Podstawę wyboru będzie stanowiła rekomendacja promotora uzasadniająca zgłoszenie pracy oraz recenzje pracy doktorskiej, dołączone do zgłoszenia. W razie potrzeby Komisja może zasięgać opinii ekspertów z poszczególnych dziedzin i środowisk naukowych.

Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na 1 października 2008 roku.