Nowe trendy II Edycja

Kryteria wyboru:

  • zgodność z hasłem przewodnim
  • innowacyjność ujęcia tematu
  • aktualność i ważność tematyki
  • oryginalność problemu badawczego
  • utylitarność wyników
  • wkład własny autora
Zgłoszenie uczestnictwa
  • Z dniem 14 września 2008 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń konkursowych. Do konkursu przystąpiły 33 osoby.
  • Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami dysertacji doktorskich zgłoszonych do konkursu