Wyniki Konkursu


Kapituła Komisji konkursowej dokonała wyboru prac doktorskich laureatów II edycji Konkursu Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu.

Po złożonej i wieloetapowej procedurze oceny prac Kapituła postanowiła o nagrodzeniu następujących doktorów:

dr Łukasz Hardt
Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Zbigniewa Hockuby i broniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


dr Monika Murawska
Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Cezarego Suszyńskiego i broniona w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


dr Dorota Rozmus
Agregacja modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Eugeniusza Gatnara i broniona na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


dr Anna Sankowska
Wpływ zastosowania koncepcji wirtualnego organizowania na innowacyjność przedsiębiorstwa

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Ryszarda Żubera i broniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.


Fakt wyboru czterech prac – o jedną więcej, niż to zostało zaplanowane – świadczy o wysokim i wyrównanym poziomie wszystkich 33 zgłoszonych do Konkursu prac doktorskich.

Kapituła Komisji konkursowej: prof. prof. Jan Goliński, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Marian Noga, Emil Panek (przewodniczący), Maria Romanowska.

[Zobacz galerię zdjęć z ostatniego posiedzenia Kapituły Komisji konkursowej, z dnia 1 października 2008.]