Zgłoszenia
 

Z dniem 14 września 2008 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń konkursowych. Do konkursu przystąpiły 33 osoby. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami prac doktorskich.


Zgłoszenie konkursowe obejmowało:

  • wypełniony formularz w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD
  • załączniki do formularza zgłoszeniowego:
    • oryginał pracy doktorskiej (w dwóch egzemplarzach)
    • opinia promotora pracy (w dwóch egzemplarzach)
    • formalne recenzje dysertacji doktorskiej (w dwóch egzemplarzach)
    • wyrażenie zgody na prezentację streszczenia pracy (ujętego we wniosku konkursowym), wraz z podaniem jej autora, na stronie internetowej KonkursuPobierz formularz