Informacje o konkursie
Zgłoszenie uczestnictwa

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych ogłasza II Edycję Konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania. Poprzednia Edycja, zrealizowana przeszło trzy lata temu, cieszyła się bardzo dużą popularnością – do oceny zgłoszono ponad 40 prac.

W Konkursie, przebiegającym pod hasłem Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, pod uwagę będą brane prace, których obrony zostały przeprowadzone w latach akademickich 2005/2006 – 2007/2008.

Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni trzy najbardziej wyróżniające się opracowania. Autorzy zwycięskich prac otrzymają możliwość nieodpłatnego wydania swojej dysertacji w postaci książkowej. Publikacje, w nakładzie 100 egzemplarzy, zostaną przekazane do publicznych i uczelnianych bibliotek w całej Polsce.

Zobacz wyniki I Edycji Konkursu »


Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizator Konkursu, jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz edukacji ekonomicznej w Polsce, powołaną w 2000 roku przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademie Ekonomiczne w Katowicach i Poznaniu oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie i we Wrocławiu. Więcej informacji nt. Fundacji: www.fundacja.edu.plKonkurs wspiera Konfederacja Pracodawców Polskich

Konfederacja Pracodawców Polskich - wspierająca realizację Konkursu - jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje blisko 6000 firm: od małych przedsiębiorstw, po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPP zatrudniają przeszło 2 mln pracowników. Więcej informacji na: www.kpp.org.pl

Z dniem 14 września 2008 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń konkursowych. Do konkursu przystąpiły 33 osoby. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami prac doktorskich.Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wzięcia udziału w II Edycji konkursu Nowe Trendy.

Pobierz formularz