Archiwum I Edycji
 

I Edycja konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu” została zorganizowana przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w roku akademickim 2004/2005.

Nad Konkursem patronat objęli: prof. Marek Rocki (Przewodniczący Rady Fundacji) oraz Zdzisław Sadowski (Prezes PTE). Nad organizacją Konkursu czuwali: dr Jan Kruszewski (Sekretarz Generalny PTE) oraz Marcin Dąbrowski (Dyrektor Fundacji).

Do I Edycji Konkursu zgłoszono ponad 40 dysertacji doktorskich. Nad wyborem zwycięskich prac obradowała Komisja Konkursowa w składzie:

Ze strony Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych:

  • prof. Jan Goliński
  • prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska
  • prof. Emil Panek
  • prof. Krystyna Lisiecka
  • prof. Janusz Teczke
  • prof. Janusz Czekaj
Ze strony Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

  • prof. Krzysztof Marczewski
  • prof. Barbara Liberska
  • prof. Barbara Liberda
a także:

  • prof. Stanisław Marciniak, przedstawiciel Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu laureatów, których nazwiska podajemy niżej (w kolejności alfabetycznej):

Witold Orzeszko
Ewa Soja
Agnieszka Sokołowska
Sergiusz Strykowski
Katarzyna SzarzecStreszczenia prac zgłoszonych do I Edycji »