Aktualności

10 grudnia 2008 r.
Zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną publikacji pt. Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa autorstwa dr Moniki Murawskiej, która została wyróżniona w II edycji Konkursu.


13 listopada 2008 r.
13 listopada br. podczas konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym odbyło się wręczenie dyplomów laureatom II edycji Konkursu Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Prezentujemy galerię zdjęć z tej uroczystości.


7 listopada 2008 r.
Prace doktorskie wyróżnione przez Komisję Konkursową zostały opublikowane w nakładzie 250 egzemplarzy i zostaną przekazane do publicznych i uczelnianych bibliotek w całej Polsce.


7 października 2008 r.
Uroczysta gala
Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej gali wręczenia dyplomów laureatom II edycji Konkursu Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Uroczystość odbędzie się dnia 13 listopada br. podczas konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, w murach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karta zgłoszeniowa na konferencję dostępna jest na stronie: www.e-edukacja.net


1 października 2008 r.
Kapituła Komisji konkursowej dokonała wyboru prac doktorskich laureatów II edycji Konkursu Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.


1 października 2008 r.
1 października br. odbyło się ostatnie posiedzenie Kapituły Komisji konkursowej II edycji Konkursu Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Prezentujemy galerię zdjęć z tego spotkania.


15 września 2008 r.
Z dniem 14 września 2008 r. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń konkursowych. Do konkursu przystąpiły 33 osoby. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami prac doktorskich.


11 lipca 2008 r.
Informacje o II Edycji Konkursu zostały opublikowane w serwisie Polskiej Agencji Prasowej "Nauka w Polsce", na stronie internetowej SCENO - Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, a także w Studenckim Portalu Korba.pl i Portalu Ludzi Przedsiębiorczych InvenTree.


4 lipca 2008 r.
Informacje o II Edycji Konkursu zostały opublikowane na stronach internetowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


2 lipca 2008 r.
Informacje o II Edycji Konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej.


27 czerwca 2008 r.
Informacje o II Edycji Konkursu zostały opublikowane na stronach internetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.


24 czerwca 2008 r.
Informacje o II Edycji Konkursu zostały opublikowane na stronach internetowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


19 czerwca 2008 r.
Zaproszenia do konkursu zostały przesłane na ręce kierowników katedr publicznych uczelni ekonomicznych oraz rektorów uczelni niepublicznych. Zaproszenia zostały również skierowane do dziekanów wydziałów ekonomicznych wybranych uniwersytetów i politechnik.


18 czerwca 2008 r.
Rozpoczynamy II Edycję Konkursu. Już od teraz można przesyłać zgłoszenia prac konkursowych.